Direct naar artikeltekst

Brief aan nieuwe gemeenteraad

Publicatiedatum: 11-04-2022
Geachte leden van de Venrayse gemeenteraad,
 
Het GehandicaptenPlatform Venray feliciteert u van harte met uw verkiezing tot gemeenteraadslid. De komende vier jaar rust op u de verantwoording bij al uw besluiten rekening te houden met de belangen van de inwoners van Venray. 
 
Wij vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de inwoners met een handicap. Dat zijn mensen met fysieke beperkingen, psychische beperkingen, visuele en/of auditieve beperkingen en chronisch zieken.  De vorige raad heeft op 7 juli 2020 unaniem een notitie aangenomen waarin het gemeentebestuur opgedragen werd een Inclusie Agenda op te stellen die voldoet aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Reeds in 2016 heeft dit verdrag de kracht van wet gekregen. Helaas is er tot op heden (bijna zes jaar na het ontstaan van de wettelijke verplichting) nog geen gemeentelijke Inclusie Agenda verschenen. 
 
Wij waarderen het dat de vorige gemeenteraad met haar motie van 7 juli 2020 er voor gezorgd heeft dat met ondersteuning van het bureau Berenschot gesprekken met mensen met een beperking en hun belangenbehartigers hebben plaats gevonden. Helaas is het inmiddels al vier maanden gelegen dat het laatste gesprek heeft plaatsgevonden. Het bureau Berenschot heeft haar werkzaamheden afgerond. Maar een rapport dat als uitgangspunt voor echte vervolgstappen moet dienen is er nog steeds niet.
 
In het verkiezingsprogramma’s van uw partij staat dat u zich in wil zetten voor het verbeteren van de inclusiviteit van de Venrayse samenleving. De vorige raad is u daarin voorgegaan door het aannemen van voornoemde motie en het formeren van een raadswerkgroep. Deze werkgroep werd geformeerd om het proces van het opstellen van de Inclusie Agenda te begeleiden. Als nieuw raadslid kunt u hun aandacht en inzet overnemen. Door er voor te zorgen dat de Inclusie Agenda op een zo kort mogelijke termijn wordt vastgesteld.
 
Het college van B&W en de ambtenaren van de verschillende afdelingen hebben belangrijke taken en verantwoordingen bij de uitvoering van de Inclusie Agenda. Het is onze wens dat het opstellen en uitvoeren van de Inclusie Agenda opgenomen wordt in het coalitie akkoord/samenwerkings- contract. Bij de onderhandelingen over het coalitie akkoord/samenwerkingsverdrag kan uw fractie zorgen dat de nieuwe wethouders zich expliciet committeren aan de uitvoering van de Inclusie Agenda. Wij rekenen op u!
 
Tot zover onze woorden, aan u de daden,
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Platzbeecker                                                                                                        Martien van Dijk
Voorzitter GPV                                                                                                               Secretaris GPV

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".