Direct naar artikeltekst

GehandicaptenPlatform Venray wacht op inclusie-Agenda.

Publicatiedatum: 19-04-2021

Afgelopen week zagen we bij binnenkomst van het centrum van Venray posters hangen, uitgegeven door de gemeente Venray, als start van de campagne “Venray voor Iedereen”. Een mooie actie, maar zeker niet nieuw.

In 2016 werd het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap door Nederland geratificeerd. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking wordt verbeterd.

2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Mensen met een beperking kunnen niet altijd meedoen in de samenleving. Zo is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer lastig voor rolstoelers. Of denk aan blinden die een studie willen volgen, of een brief van de gemeente ontvangen. In het VN-verdrag Handicap staat wat de overheid moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Vanaf 2016 heeft het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) aandacht gevraagd voor de uitvoering van VN-verdrag in Venray. Na veelvuldig overleg met de wethouder en ambtenaren werd in mei 2018 door het GPV een bewustwordingscampagne gehouden met als titel “Venray voor Iedereen”. Inderdaad….. dezelfde titel als de huidige campagne van de gemeente.

De aanleiding voor de campagne in 2018 was de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Aansluitend daarop zou de gemeente een begin maken met de zogenaamde Inclusie-Agenda, een document waarin de gemeente concrete plannen zou opstellen om te voldoen aan de eisen van het VN-verdrag met daarbij een tijdpad binnen welke termijnen deze plannen zouden worden uitgevoerd.

Inmiddels schrijven we 2021. In feite staan we nog net zover als in 2018. Nu pas heeft de gemeente een start gemaakt met de campagne “Venray voor Iedereen”, een campagne die het GPV al in 2018 was gestart. En door de gemeente overgenomen zou worden.

Na veelvuldig aandringen van het GPV, de vroegere Participatieraad, de huidige Adviesraad Sociaal Domein en de Commissie Leven van de gemeente Venray, heeft de gemeenteraad medio 2020 aan wethouder Anne Thielen de opdracht gegeven om de Inclusie-Agenda op te stellen. Daartoe wordt een externe deskundige ingehuurd die een en ander moet gaan onderzoeken en een plan moet opstellen. Nu, eind maart 2021, is die externe deskundige nog niet aangetrokken. Hoelang dit proces gaat duren is vooralsnog onduidelijk. Het doel van de campagne is om Venray op diverse gebieden toegankelijk te maken. Dat is uiteindelijk ook het doel van het GPV.

Het GPV gaat uit van de wettelijke plicht die de gemeente al vanaf 2016 heeft in de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Mensen met een beperking en organisaties die hun belangen behartigen moeten volgens de richtlijnen van het VN-verdrag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de opzet van de Inclusie Agenda betrokken worden. Het is van groot belang dat er niet over en wordt gesproken, maar met hen. Tot nu worden zij buiten het proces van het aantrekken van de externe deskundige gehouden.  Wij vrezen dat de plannen voor mensen met een beperking zonder hen gemaakt zullen worden. Dan wel dat hun betrokkenheid bij het maken van de Inclusieagenda minimaal zal zijn.

Jac Haegens

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".