Direct naar artikeltekst

Bijgevoegde tekst ook in De Schakel januari 2021

Publicatiedatum: 11-01-2021
Hoewel 2020 in vele opzichten door alle coronabeperkingen een hectisch jaar was, heeft het GPV toch nog enkele nuttige contacten gehad. 
Met de Adviesraad Sociaal Domein had het bestuur GPV op 12 november via TEAM een overleg waarbij o.a. is gesproken over het voornemen van Cohesie om de HAP in Venray te sluiten. Voor velen, maar vooral ook voor mensen met een beperking een heel slechte zaak. Ondanks alle inspanningen van de huisartsen in Venray, belangengroeperingen, gemeenteraad en het College van B&W, lijkt sluiting onafwendbaar. 
Een ander belangrijk onderwerp was het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het GPV wil graag meewerken aan het voorstel van de Adviesraad om over dit onderwerp in 2021 een symposium te organiseren. Mogelijk kan dit eraan bijdragen dat de gemeente serieus werk gaat maken met het opstellen van de zogenaamde Inclusie Agenda. Het GPV en de Adviesraad Sociaal Domein zullen hierover contact houden en waar mogelijk samen optrekken. 
In een gesprek met wethouder Anne Thielen heeft zij aangegeven dat in januari 2021 een extern bureau wordt aangesteld met de opdracht om de Inclusieagenda “Venray voor Iedereen” uit te werken. Het GPV zal hierbij worden betrokken.
Met wethouder Jan Loonen was er overleg over de bruikbaarheid voor mensen met een beperking van wandel- en fietspaden in de gemeente Venray. Met name het natuurgebied Vlakwater verdient extra aandacht. Niet alleen om de wandelpaden geschikt te maken voor mensen met een beperking, maar ook voor (groot)ouders met wandel- of kinderwagens. Het GPV wil graag betrokken blijven bij de uitvoering van plannen hierover. 
Bij het project Mooder Maas in Wanssum was het GPV in 2020 betrokken. In het overleg van de werkgroep Openbare Ruimte van het GPV met de projectleiding van Mooder Maas is de toegankelijkheid van paden en wegen besproken en op diverse punten aangepast.  
Ook het uitblijven van een besluit over fietsen in de Schoolstraat kwam aan de orde. Dit staat op de agenda van wethouder Cor Vervoort. Wethouder Jan Loonen gaf een toelichting op de totstandkoming van de omgevingsvisie Centrum Venray. Het GPV vroeg aandacht voor het handhaven van het uitstallingenbeleid en het terassenbeleid.  Het is voor blinden en slechtzienden van belang dat looproutes in het winkelgebied vrij blijven van obstakels. Zodra coronamaatregelen dit toelaten, wil het GPV graag het college van B&W, raadsleden en ambtenaren zelf laten ervaren hoe mensen met een beperking de toegankelijkheid van het winkelgebied in Venray beleven.
In het overleg met burgemeester Luc Winants heeft het GPV van hem de toezegging gekregen dat hij graag de functie van VN-ambassadeur voor mensen met een handicap op zich neemt, in navolging van voorheen burgemeester Hans Gilissen. In zijn vorige functies als wethouder in Maastricht en als burgemeester van Brunssum was Luc Winants nauw betrokken bij mensen met een beperking en hun positie in de samenleving. Het GPV spreekt de hoop uit dat de burgemeester zich optimaal zal inzetten voor een inclusieve samenleving, zonder materiële en immateriële drempels. 
De werkgroep Bouwen, Verbouwen en Woonvisie van het GPV heeft een kennismakingsgesprek gehad met wethouder Jan Jenniskens. In dit gesprek kwam de woonvisie voor Venray aan de orde. Ook zijn hierbij de woonvoorzieningen voor mensen met een handicap aan de orde gesteld en de taak die de gemeente hierin heeft in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.
Vacature bij de werkgroep Vervoer. M.i.v. 2021 neemt Max van de Langenberg afscheid van het GPV. Hij was namens het GPV nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond vervoer. Het GPV is nog steeds op zoek naar een opvolger voor hem. Wie wil deze belangrijke functie gaan invullen?
Tot slot: ook in 2021 wil het GPV zich graag blijven inzetten om de belangen van mensen met een beperking te behartigen. Het ziet ernaar uit dat er nog de nodige buizingingen zullen komen op een aantal sociale voorzieningen zoals o.a. doelgroepenvervoer, verstrekking hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, medische zorg aan huis, jeugdzorg, GGZ-zorg. Het GPV wil graag samen optrekken met andere belangengroeperingen om de gevolgen hiervan zoveel als mogelijk te beperken.
Voor het komende jaar wenst het bestuur van het GPV u allen een goede gezondheid toe. We hopen van harte dat we snel coronavrij zullen zijn zodat we weer normaal fysiek contact kunnen hebben en de plannen, die we in het afgelopen jaar moesten uitstellen, tot uitvoering kunnen brengen.   
 
Jac Haegens

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".