Direct naar artikeltekst

Oproep van het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) aan belanghebbenden bij de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda.

Publicatiedatum: 31-03-2022

Een inclusieve gemeente is een gemeente waar iedereen mee kan doen, met en zonder beperking. Gemeenten zijn vanaf 2016, de invoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, verplicht om, samen met mensen met een beperking, een Lokale Inclusie Agenda te maken.

Het GPV behartigt de belangen van deze doelgroep en wil graag van de inwoners van Venray  horen wat er verbeterd kan worden binnen een aantal aandachtsgebieden, waarvoor het GPV werkgroepen heeft,  zoals:

 • De werkgroep Bouwen, Verbouwen en Woonvisie. Deze werkt samen met de Centrale van Ouderenverenigingen Venray (CVO)en Venray Dementievriendelijk. De werkgroep beoordeelt bouw- en verbouwplannen op geschiktheid voor ouderen en mensen met een handicap. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij de invulling van het Omgevingsprogramma Wonen van de gemeente Venray.
 • De werkgroep Openbare Ruimte, Recreatie en Veiligheid. Hiervoor zoekt het GPV nog mensen die, al dan niet als ervaringsdeskundige, problemen en onveilige situaties in de openbare ruimte signaleren en deze met bestuurders en/of ambtenaren van de gemeente kunnen bespreken. Ook de beoordeling op de toegankelijkheid van natuurgebieden en bruikbaarheid van wandel- en fietspaden is hiervan een onderdeel. Uitbreiding van deze werkgroep met ervaringsdeskundigen is zeer wenselijk. Maar ook tips vanuit de inwoners van Venray zijn zeer welkom.
 • De werkgroep Openbaar Vervoer, doelgroepenvervoer en mobiliteit. Openbaar vervoer is voor mensen met een beperking vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. De werkgroep heeft lokaal, regionaal en provinciaal contacten om de belangen voor deze doelgroep te behartigen. De werkgroep wil graag van ervaringsdeskundigen horen waar zich problemen voordoen. Uitbreiding van de werkgroep is zeer wenselijk.
 • De werkgroep Toegankelijkheid. Deze werkgroep heeft aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, horeca, sportaccommodaties enz. en hoort graag wat er verbeterd kan worden.

Het GPV wil zich daarnaast ook inzetten voor nog enkele belangrijke aandachtsgebieden waarvoor een werkgroep zeer nuttig kan zijn:

 • Werk. Hiervoor is nog geen werkgroep, maar is misschien wel wenselijk. Welke problemen spelen er voor mensen met een beperking bij het vinden van passend werk? Vooral ervaringsdeskundigen kunnen het GPV hierbij helpen door problemen te melden.
 • Participatie, Zorg en ondersteuning. Hoewel het GPV hier veel aandacht voor heeft, vooral wat betreft de uitvoering van de WMO, is informatie van ervaringsdeskundigen ook hier zeer welkom. En werkgroep voor dit belangrijk aandachtsgebied zou een extra ondersteuning zijn.
 • Onderwijs. Goed onderwijs voor iedereen is enorm belangrijk. Het GPV wil heel graag informatie over problemen waar kinderen met een beperking mee te maken hebben. Een aparte werkgroep hiervoor is misschien wenselijk.

Wat wil het GPV graag bereiken?

 • In gesprek komen met bestaande belangenverenigingen in de gemeente Venray om de mogelijkheid van intensievere samenwerking te onderzoeken.
 • Kennis en ervaring van de werkgroepen inzetten voor alle belangengroeperingen. Door op alle gebieden waar gezamenlijke belangen zijn samen te werken, kan naar de bestuurders en politieke partijen van de gemeente Venray een sterk en evenwichtig signaal gegeven worden.
 • De bestaande werkgroepen van het GPV uitbreiden met ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van andere belangenverenigingen zodat beter duidelijk wordt wat er in Venray extra aandacht nodig heeft. Dit is vooral nodig om het uitbouwen van de Lokale Inclusie Agenda onderling goed af te stemmen
 • Inbreng van ervaringsdeskundigen. Hun ervaringen kunnen gebruikt worden om onder meer de gemeente, ondernemers en verenigingen te stimuleren om bij hun activiteiten meer rekening te houden met de belangen van mensen met een handicap.

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen via info@gehandicaptenplatform.nl of per telefoon 06 3066 1563

Bestuur GehandicaptenPlatform Venray

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".