Direct naar artikeltekst

Voortgang uitvoering Inclusie-Agenda

Publicatiedatum: 23-11-2021
In 2016 werd het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wettelijk geregeld. De gemeenten zouden hiermee aan de slag moeten gaan. Hoe heeft de gemeente Venray dit opgepakt? 
In 2019 werd de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld, een integrale aanpak waarin het VN-verdrag een onderdeel is. Het externe bureau Berenschot kreeg opdracht om, in samenwerking met een raadswerkgroep, invulling te geven aan de Kadernota. Als eerste actie is een communicatieplan ‘Venray voor Iedereen’ en activiteitenoverzicht opgesteld. 
De focus van de gemeente ligt dus op alle inwoners van Venray en niet specifiek op de mensen met een beperking. Hierdoor raakt de doelgroep, waarvoor het VN-verdrag is bedoeld, enigszins ondergesneeuwd. 
Op 22 september 2021, we zijn inmiddels vijf jaar verder, gaf bureau Berenschot tijdens een focussessie “Lokale Inclusie Agenda” een toelichting op het traject dat de gemeente wil doorlopen om tot een lokale inclusie agenda te komen. Daarbij waren aanwezig leden van de raadswerkgroep, beleidsambtenaren van de gemeente en adviseurs van het bureau Berenschot. Daarnaast vertegenwoordigers van de LHBTI+ gemeenschap en de voorzitter van de Centrale van Ouderverenigingen. Hieruit blijkt dat de doelstelling van de gemeente duidelijk anders is dan de doelstelling va het GPV.
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) gaf tijdens deze bijeenkomst aan dat het VN-verdrag Handicap primair bedoeld is voor mensen met een beperking en niet voor alle inwoners van Venray. Ook gaf het GPV aan dat bij het voortraject van deze focussessie de mensen met een beperking niet betrokken waren. Er wordt wel gesproken over deze doelgroep, maar niet met de mensen waar het VN-verdrag voor is bedoeld. 
Bij de verdiepingssessies die door bureau Berenschot waren georganiseerd op 17 en 18 november, waren ook vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen van het GPV aanwezig.  Vanwege de verscherpte corona maatregelen werden de verdiepingssessie via TEAM-meetings gehouden. Het aantal deelnemers per sessie was helaas duidelijk minder dan het aantal mensen dat voor die sessie waren uitgenodigd. De focus lag vooral op Handicap: Vrije Tijd + Thuis + Welzijn Gezondheid & Ondersteuning. 
Bij het thema bouwen en wonen ontbraken helaas de architecten, die toch een belangrijke rol spelen als het gaat om toegankelijk bouwen. Voor de gemeente zag men een duidelijke rol om sturend op te treden en niet alles aan de vrije markt over te laten. Opvallend was dat de wethouders Jenniskens en Nijkerken, die ook waren uitgenodigd, niet aanwezig waren bij deze verdiepingssessies. 
Bij het thema Welzijn, gezondheid en ondersteuning, werden een aantal punten besproken die voor verbetering vatbaar zijn. Vooral punten die we terugzien in het VN-verdrag Handicap kregen de aandacht. Enkele aandachtspunten: 
- Er is behoefte aan één aanspreekpunt bij de gemeente als mensen vragen hebben over ondersteuning. De toegang voor vragen over hulpverlening moet laagdrempelig zijn.
- Inclusie begint met bewustwording.  Niet alleen bij de ambtenaren van de gemeente, maar ook bij bijvoorbeeld de horeca, de sportverenigingen, de vervoersinstanties en de burgers van Venray. 
- Niet iedereen is even vaardig in het gebruik van de digitale media. Websites mogen meer aandacht schenken aan o.a. leesbaarheid, eenvoudig        taalgebruik, cultuurverschillen.
- Maak meer gebruik van ervaringsdeskundigen. Zij zijn juist degenen die knelpunten ervaren en daardoor een belangrijke stem kunnen hebben bij het zoeken naar oplossingen. Niet voor niets hanteert het GPV al jaren de slogan: NIET OVER ONS, MAAR MET ONS.
Samenvattend: de verdiepingssessie hebben voldoende gegevens opgeleverd waarmee bureau Berenschot aan de slag kan om uiteindelijk een goede start te maken met de uitvoering van de Inclusie Agenda. 
 
Jac Haegens

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".