Direct naar artikeltekst

Organisatie en Werkwijze

Het bestuur vergadert elke derde donderdag van de maand. In juli wordt niet vergaderd.

Om zo optimaal mogelijk geïnformeerd te blijven is samenwerking en het onderhouden van contacten met andere belangengroeperingen enorm van belang, zoals:

• Regelmatig overleg met de wethouder sociale zaken en welzijn en beleidsambtenaren van de gemeente Venray

• Regelmatig overleg met de Centrale van Ouderenverenigingen

• Deelname aan de Commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving

• Regelmatig overleg over Openbaar Vervoer en Regiotaxi

• Regelmatig overleg met lokale, regionale en provinciale belangengroeperingen.


Samenstelling bestuur:

Voorzitter de heer P. Platzbeecker
Vice-voorzitter de heer J. Linders
Secretaris mevrouw M. Achten-Peters
Penningmeester mevrouw J. van den Anker - Kruk
Leden de heer J. Gardeniers
PR vacature
Notulist mevrouw Els van der Worp

 

Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleids- en adviestaken op het gebied van o.a.:

  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.
  • De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in al zijn facetten.
  • Wonen, welzijn en zorg.
  • Toegankelijkheid, vrije tijd en mobiliteit.
  • Gehandicaptenvervoer.
  • Scholing, arbeid en inkomen.
     

Het bestuur wordt bijgestaan door diversen werkgroepen zoals;

Werkgroep: Venray voor Iedereen.

Coördinator: Peter Platzbeecker
Leden: Joop Linders en Jack Gardeniers

Taak: Het organiseren van activiteiten in het kader van het bevorderen van de bekendheid van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Overleg met de gemeente met het doel te komen tot een Inclusie-agenda van de gemeente Venray. 
Het opzetten van en het geven van presentaties en voorlichting aan Scholen, KBO’s, AVOS,  Dorp- en Wijkraden.


Werkgroep: Bouwen, Verbouwen en Woonvisie. 

Coördinator: Martien van Dijk
Leden: Peter Muller, Gerrit Hendriks, Ton Klinckenberg en Truus Martens
Vacature (i.p.v. Peter Platzbeecker)

Taak: In een zo vroeg mogelijk stadium advies geven over plannen voor het bouwen en verbouwen van projecten en na voltooien van de bouw of verbouwing het resultaat schouwen. Deze werkgroep adviseert ten aanzien van bouwplannen. 
Het door intensief overleg met de gemeente komen tot een woningbouwbeleid van de gemeente Venray waarbij voor de inwoners van de gemeente Venray optimale voorzieningen worden gerealiseerd. In het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking resp. het Besluit Toegankelijkheid zullen daarbij uitgangspunt zijn.  


Werkgroep: Toegankelijkheid

Coördinator: Joop Linders

Leden: Matt Arts, Truus Martens, Jan Fleuren (tot 01-01-2025), Gerard Loeffen, Antonet Lomme en Henk de Wijs

De werkgroep heeft 3 taakvelden:
1. openbare ruimte, het signaleren van problemen en verzamelen van klachten op het gebied van de kwaliteit van en veiligheid in de openbare ruimte. Het GPV kan hiermee in overleg gaan met de gemeentelijke instanties om te komen tot een oplossing van problemen.
Iedereen kan knelpunten c.q. suggesties voor verbeteringen in de openbare ruimte doorgeven aan Joop Linders tel. 06 2032 5271 of per e-mail info@gehandicaptenplatformvenray.nl of middels het contactformulier op de website www.gehandicaptenplatformvenray.nl onder contact.
2. schouwen van bestaande gebouwen zoals winkels, horeca, wijk-, dorps- en verenigingsgebouwen. Heel belangrijk om zeker ook aandacht te hebben voor mensen met een visuele beperking.
3. recreatie, het toegankelijk maken van wandelpaden in natuurgebieden voor mensen met een beperking die gebruik moeten maken van hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel of scootmobiel. 

 

Werkgroep: Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Coördinator: Ton Klinckenberg

Leden: John Achten, Henk de Wijs

Taak: Overleg met gemeente, Omnibuzz en andere organisaties ten einde de belangen van gebruikers van deze vervoermogelijkheden te behartigen. 

 

Werkgroep: Week van de Toegankelijkheid.

Coördinator: 

Leden: Joop Linders en Truus Martens 

.
Taakgroep: Themadag Scootmobiel

Leden: Ton Klinckenberg, Joke van den Anker - Kruk en Joop Linders

Taak: Het organiseren van een themadag voor scootmobielgebruiker. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Opticien, Audiocien en Medipoint. 
Onderdelen: Zicht en gehoortest, informatie over het rijden met scootmobiel, specifieke situaties in Venray, informatie over scootmobielroutes in de natuur etc. 

Gezien de vele werkzaamheden binnen het GPV zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die actief willen zijn voor het GPV, zowel binnen het bestuur als bij de werkgroepen. Uiteraard zijn ook mensen met een beperking van harte welkom. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat in onze samenleving verbeterd kan worden.

Vacatures

Ben jij gepassioneerd over het bevorderen van inclusiviteit voor mensen met een beperking? Het Gehandicapten Platform Venray (GPV) zoekt actieve vrijwilligers om ons team te versterken en bij te dragen aan een toegankelijker Venray. Klik hier voor meer informatie.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".