Direct naar artikeltekst

Organisatie en Werkwijze

Het bestuur vergadert elke derde donderdag van de maand. In juli wordt niet vergaderd.

Om zo optimaal mogelijk geïnformeerd te blijven is samenwerking en het onderhouden van contacten met andere belangengroeperingen enorm van belang, zoals:

• Regelmatig overleg met de wethouder sociale zaken en welzijn en beleidsambtenaren van de gemeente Venray

• Regelmatig overleg met de Centrale van Ouderenverenigingen

• Deelname aan de Commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving

• Regelmatig overleg over Openbaar Vervoer en Regiotaxi

• Regelmatig overleg met lokale, regionale en provinciale belangengroeperingen.


Samenstelling bestuur:

Voorzitter de heer P. Platzbeecker
Vice-voorzitter de heer J. Linders
Secretaris de heer M. van Dijk
Penningmeester mevrouw J. van den Anker - Kruk
Leden de heer J. Gardeniers
  de heer J. Linders
PR vacature
Notulist de heer J. Haegens

 

Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleids- en adviestaken op het gebied van o.a.:

  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.
  • De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in al zijn facetten.
  • Wonen, welzijn en zorg.
  • Toegankelijkheid, vrije tijd en mobiliteit.
  • Gehandicaptenvervoer.
  • Scholing, arbeid en inkomen.
     

Het bestuur wordt bijgestaan door diversen werkgroepen zoals;

Werkgroep: Venray voor Iedereen.

Coördinator: Peter Platzbeecker en Martien van Dijk
Leden: Joop Linders en Jack Gardeniers

Taak: Het organiseren van activiteiten in het kader van het bevorderen van de bekendheid van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Overleg met de gemeente met het doel te komen tot een Inclusie-agenda van de gemeente Venray. Dit is onderwerp van gesprek met Hans Gilissen en Mariska Boon op 14 februari. Tevens zullen de antwoorden op de vragenlijst van de VVD worden besproken.
Het opzetten van en het geven van presentaties voor het geven van voorlichting aan Scholen, KBO’s, AVOS,  Dorp- en Wijkraden.

Werkgroep: Bouwen, Verbouwen en Woonvisie. 

Coördinator: Martien van Dijk
Leden: Peter Muller, Gerrit Hendriks, Gerrie Geenen en Truus Martens
Vacature (i.p.v. Peter Platzbeecker)

Taak: In een zo vroeg mogelijk stadium advies geven over plannen voor het bouwen en verbouwen van projecten en het na voltooien van de bouw of verbouwing het resultaat schouwen. De hoofdaandacht van deze taakgroep zal gericht zijn op openbare gebouwen. 
Het door intensief overleg met de gemeente komen tot een woningbouwbeleid van de gemeente Venray waarbij voor de inwoners van de gemeente Venray optimale voorzieningen worden gerealiseerd. In het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking resp. het Besluit Toegankelijkheid zullen daarbij uitgangspunt zijn.  

Werkgroep: Schouwen. 

Coördinator: Joop Linders

Leden: Matt Arts, Truus Martens, Jan Fleuren en Raymond Troch

Taak: Het schouwen van bestaande gebouwen zoals winkels, horeca, wijk-, dorps- en verenigingsgebouwen. Heel belangrijk om zeker ook aandacht te hebben voor mensen met een visuele beperking.

Werkgroep: Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Coördinator: Max van de Langenberg

Leden: Anneke Beekers 

Taak: Overleg met gemeente, Omnibuzz en andere organisaties ten einde de belangen van gebruikers van deze vervoermogelijkheden te behartigen. Max van de Langenberg deelt mee dat hij op persoonlijke titel deelneemt aan het regionaal overleg “Clientenraad Doelgroepenvervoer”.

Werkgroep: Openbare ruimte en veiligheid

Coördinator: Jan Fleuren

Leden 

Taak: Het signaleren van problemen en verzamelen van klachten op het gebied van de kwaliteit van en veiligheid in de openbare ruimte. Overleg met de gemeentelijke instanties om te komen oplossing van problemen.
Iedereen kan knelpunten c.q. verbeteringen in de openbare ruimte doorgeven aan Max van de Langenberg.

Taakgroep: Week van de Toegankelijkheid.

Coördinator: Jan Fleuren

Leden: Joop Linders, Max van de Langenberg en Truus Martens 

Taak: Het organiseren van de activiteiten van de Week van de Toegankelijkheid. (eerste week in  oktober).
De vaststelling van het landelijke thema is vaak pas in de tweede helft van het jaar. Daarom wordt gekozen voor een eigen thema: aandacht voor fiets- en wandelpaden in de gemeente Venray. O.a.: Vlakwatergebied, Boschhuizen, Volmolen Merselo

Taakgroep: Themadag Scootmobiel

Leden: Joke van den Anker - Kruk, Joop Linders en Max van de Langenberg

Taak: Het organiseren van een themadag voor scootmobielgebruiker. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Opticien, Audiocien en Medipoint. 
Onderdelen: Zicht en gehoortest, informatie over het rijden met scootmobiel, specifieke situaties in Venray, informatie over scootmobielroutes in de natuur etc. (De gemeente Venray wil op die dag de verzekeringsplaatjes uitreiken???)

Gezien de vele werkzaamheden binnen het GPV zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die actief willen zijn voor het GPV, zowel binnen het bestuur als bij de werkgroepen. Uiteraard zijn ook mensen met een beperking van harte welkom. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat in onze samenleving verbeterd kan worden.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".